LD. JUDGES ON LEAVE

 

TIS HAZARI COURTS COMPLEX

 

SR. NO.

NAME OF JUDICIAL OFFICER

ON LEAVE FROM

ON LEAVE TILL

1.       

SH. JAGDISH KUMAR

22.12.14

24.12.14

2.       

MS. NIVEDITA ANIL SHARMA

22.12.14

23.12.14

1.       

MS. SAVITA RAO

20.12.14

SHORT LEAVE

20.12.14

SHORT LEAVE

2.       

MS. KAVERI BAWEJA

20.12.14

SHORT LEAVE

20.12.14

SHORT LEAVE

3.       

SH. ARUN KR. ARYA

20.12.14

SHORT LEAVE

20.12.14

SHORT LEAVE

4.       

SH. DEVENDER NAIN

20.12.14

SHORT LEAVE

20.12.14

SHORT LEAVE

5.       

MS. ADITI GARG

20.12.14

SHORT LEAVE

20.12.14

SHORT LEAVE

6.       

SH. ROHIT GULIA

20.12.14

SHORT LEAVE

20.12.14

SHORT LEAVE

7.       

SH. SIDDHARTHA MALIK

20.12.14

SHORT LEAVE

20.12.14

SHORT LEAVE

8.       

SH. DEEPAK DABAS

20.12.14

SHORT LEAVE

20.12.14

SHORT LEAVE

9.       

SH. MUKESH KUMAR

20.12.14

SHORT LEAVE

20.12.14

SHORT LEAVE

10.   

SH. SIDDHARTHA MALIK

20.12.14

SHORT LEAVE

20.12.14

SHORT LEAVE

11.   

SH. NARESH KUMAR MALHOTRA

20.12.14

SHORT LEAVE

20.12.14

SHORT LEAVE

12.   

MS. SUJATA KOHLI

20.12.14

HALF DAY (F.N)

20.12.14

HALF DAY (F.N)

13.   

SH. JITENDRA KR. MISHRA

20.12.14

HALF DAY (F.N)

20.12.14

HALF DAY (F.N)

14.   

SH. NARINDER KUMAR

20.12.14

HALF DAY (F.N)

20.12.14

HALF DAY (F.N)

15.   

MS. CHARU AGGARWAL

20.12.14

20.12.14

16.   

SH. RAKESH KR. SINGH

20.12.14

20.12.14

17.   

SH. NAROTTAM KAUSHAL

20.12.14

20.12.14

18.   

SH. J.P.S MALIK

20.12.14

20.12.14

19.   

MS. CHHAVI KAPOOR

20.12.14

20.12.14

20.   

MS. SWATI SINGH

20.12.14

20.12.14

21.   

SH. RAKESH KUMAR II

20.12.14

20.12.14

22.   

SH. MUKESH KUMAR GUPTA

20.12.14

20.12.14

23.   

MS. NIVEDITA ANIL SHARMA

20.12.14

20.12.14

24.   

SH. SAMEER BAJPAI

20.12.14

20.12.14

25.   

MS. ANU MALHOTRA

20.12.14

20.12.14

26.   

SH. PANKAJ GUPTA

19.12.14

20.12.14

27.   

MS. HEMANI MALHOTRA

19.12.14

20.12.14

28.   

SH. N.K SHARMA

19.12.14

23.12.14

29.   

SH.NARINDER KUMAR

18.12.14

19.12.14

30.   

MS. EKTA GAUBA

18.12.14

20.12.14

31.   

MS. SHUCHI LALER

19.12.14

20.12.14

32.   

MS. SHIVALI SHARMA

16.12.14

20.12.14

33.   

SH. AJAY KR. MALIK

15.12.14

21.12.14

34.   

SH. A.K MENDIRATTA

19.12.14

20.12.14

35.   

SH. PRAYANK NAYAK

10.12.14

20.12.14

36.   

SH. PITAMBER DUTT

15.12.14

20.12.14

37.   

MS. MAHIMA RAI

11.12.14

23.12.14

38.   

SH. L. K GAUR

22.12.14

24.12.14

39.   

SH. SUDHANSHU KAUSHIK

27.01.15

30.01.15

40.   

MS. AAKANKSHA VYAS

27.01.15

31.01.15

41.   

MS. RASHMI GUPTA

20.07.14

21.01.15

42.   

MS. RUCHI AGGARWAL ASRANI

20.08.14

15.02.15

43.   

MS. APARNA SWAMI

29.11.14

28.02.15

44.   

MS. RUBY NAHAR

14.10.14

11.04.15

45.   

MS. DEEPIKA SINGH

28.10.14

25.04.15

 

PATIALA HOUSE COURTS COMPLEX

 

SR. NO.

NAME OF JUDICIAL OFFICER

ON LEAVE FROM

ON LEAVE TILL

  1.  

MS. VIJETA SINGH RAWAT

15.07.14

10.01.15

  1.  

MS. SWATI KATIYAR

23.07.14

18.01.15

  1.  

MS. RUBY ALKA GUPTA

02.01.15

24.01.15

  1.  

MS. PRIYA MEHENDRA

01.10.14

31.03.15

 

ROHINI COURTS COMPLEX

 

SR. NO.

NAME OF JUDICIAL OFFICER

ON LEAVE FROM

ON LEAVE TILL

  1.  

SH. AJAY NAGAR

18.12.14

20.12.14

 

DWARKA COURTS COMPLEX

 

SR. NO.

NAME OF JUDICIAL OFFICER

ON LEAVE FROM

ON LEAVE TILL

  1.  

SH. RAVINDER SINGH

20.12.14

HALF DAY (F.N)

20.12.14

HALF DAY (F.N)

  1.  

SH. LAL SINGH

20.12.14

HALF DAY (F.N)

20.12.14

HALF DAY (F.N)

  1.  

SH. MANOJ KUMAR

20.12.14

20.12.14

  1.  

SH. ALOK AGARWAL

20.12.14

20.12.14

  1.  

SH. S.K.GUPTA

20.12.14

24.12.14

 

 

KARKARDOOMA COURTS COMPLEX (CLICK HERE)

 

SAKET COURTS COMPLEX (CLICK HERE)