Judges on Training

 

TIS HAZARI COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1 Ms. Shalinder Kaur 22.09.17 23.09.17
2 Ms. Chetna Singh 22.09.17 23.09.17
3 Ms. Gomati Manocha 22.09.17 23.09.17
4 Sh. Anuj Aggarwal 22.09.17 23.09.17
5 Sh. Harvinder Singh 22.09.17 23.09.17
6 Ms. Neeti Suri Mishra 22.09.17 23.09.17
7 Ms. Prigya Gupta 22.09.17 23.09.17
8 Sh Ajay Singh Shekhawat 22.09.17 23.09.17
9 Sh Jitendra Singh 22.09.17 23.09.17
10 Ms Deepika Singh 22.09.17 23.09.17
11 Ms Shefali Sharma 22.09.17 23.09.17
       

 

 

 

ROHINI  HOUSE COURTS

S.N

Name of Judicial Officer

From

Till

1

******

****

****

 

 

 

KARKARDOOMA COURTS

S.N

Name of Judicial Officer

From

Till

1 MS. VIDHI GUPTA ANAND 22.09.17 23.09.17
2 SH. PRAYANK NAYAK 22.09.17 23.09.17
3 SH. VIJAY KUMAR JHA 22.09.17 23.09.17
4 SH. RAKESH KUMAR SINGH 22.09.17 23.09.17
5 SH. RAKESH KUMAR RAMPURI 22.09.17 23.09.17
6 MS. NABEELA WALI 22.09.17 23.09.17
7 Sh. Gurdeep singh 10.10.17 12.10.17
8  Sh. S.K. Malhotra 10.10.17 12.10.17
9 Sh. Ravinder Singh 10.10.17 12.10.17
10  Dr. Hardeep Kaur 10.10.17 12.10.17
11 Ms. Savitri 10.10.17 12.10.17
12 Sh. Devender Kumar Garg 22.09.17 23.09.17
13 Ms. Aditi Garg 22.09.17 23.09.17

 

 

 

 

 

 

PATIALA HOUSE COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1 Sh. Samar Vishal 23.09.17 23.09.17
2 Ms. Gurmohina Kaur 23.09.17 23.09.17
3 Ms. Ritu Singh, 23.09.17 23.09.17

 

 

 

 

DWARKA COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

       

 

 

 

 

 

SAKET COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1

Sh. Satinder Kumar Gautam

18.09.17 22.09.17
2

Ms. Illa Rawat

18.09.17 22.09.17
3

sh. rajeev bansal

19.09.17 19.09.17