Judges on Training

 

TIS HAZARI COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1

SH. V.K. GAUTAM

17.11.17

18.11.17

2

MS. AANCHAL

17.11.17

18.11.17

3

SH. ARUL VERMA

17.11.17

19.11.17

4

SH. HEMRAJ

17.11.17

19.11.17

5

SH. KOVAI VENUGOPAL

17.11.17

18.11.17

6

SH. VIJAY SHANKAR

17.11.17

18.11.17

7

SH. VISHAL SINGH

17.11.17

18.11.17

8

SH. ANUJ AGGRAWAL

17.11.17

18.11.17

9

SH. RAKESH KUMAR IV

17.11.17

17.11.17

10

MS. NEVEDITA ANIL SHARMA

17.11.17

17.11.17

11

SH. MANISH YADUWANSHI

17.11.17

17.11.17

12

SH. RAJINDER SINGH

18.11.17

18.11.17

13

SH. AJAY NAGAR

18.11.17

18.11.17

14

SH. PANKAJ SHARMA

18.11.17

18.11.17

 

 

 

ROHINI  HOUSE COURTS

S.N

Name of Judicial Officer

From

Till

1

******

****

****

 

 

 

KARKARDOOMA COURTS

S.N

Name of Judicial Officer

From

Till

1

SH. DEEPAK JAGOTRA

17.11.17

18.11.17

2

SH. S.K. MALHOTRA

24.11.17

25.11.17

3

MS. VIDHI GUPTA

24.11.17

25.11.17

4

MS. HARLEEN SINGH

17.11.17

18.11.17

5

MS. ANU AGGARWAL

17.11.17

17.11.17

6

MS. SAVITRI

17.11.17

17.11.17

7

MS. CHHAVI KAPOOR

17.11.17

17.11.17

8

MS. NISHA SAXENA

17.11.17

18.11.17

9

SH. SANATAN PRASAD

17.11.17

18.11.17

10

SH. R.K. SINGH

17.11.17

18.11.17

11

MS. RICHA PARIHAR

24.11.17

25.11.17

12

MS. MAHIMA RAI

24.11.17

25.11.17

13

SH. RAGHUBIR SINGH

17.11.17

18.11.17

14

SH. DEVENDER KUMAR GARG

17.11.17

18.11.17

15

SH. AMITABH RAWAT

17.11.17

18.11.17

16

MS. BHAWANI SHARMA

17.11.17

18.11.17

17

SH. ANKIT SINGLA

17.11.17

18.11.17

 

 

 

 

 

 

 

 

PATIALA HOUSE COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1

MS. NUPUR GUPTA

17.11.17

17.11.17

2

SH. M.K.NAGPAL

17.11.17

17.11.17

3

SH. AJAY PANDEY

17.11.17

17.11.17

4

MS. MANISHA TRIPATHI

17.11.17

17.11.17

5

SH. SUJIT SURABH

17.11.17

17.11.17

6

MS. NAMRATA AGGRAWAL

17.11.17

17.11.17

 

 

 

 

DWARKA COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1

****

****

****

 

 

 

 

 

SAKET COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1

Sh. GULSHAN KUMAR

20.11.17

22.11.17